Voorlichting

Voorlichting en PR


Als gehandicaptenorganisatie in Dronten kunnen wij ons werk alleen goed doen als als u, inwoner van de gemeente Dronten, weet dat wij bestaan en wat wij doen.

Daarom hebben wij een website en een kwartaalblad, de (K)Letskrant.
Hierin worden al onze activiteiten en contactpersonen beschreven en wordt belangrijke informatie op ons gebied gedeeld.
In de (K)Letskrant is ook ruimte voor activiteiten van andere organisaties die op ons terrein werkzaam zijn, zodat er een aardig overzicht ontstaat van activiteiten waaraan u kunt deelnemen.
Verder plaatsen wij advertenties en persberichten als een werkgroep een activiteit organiseert of als we iets groots van plan zijn.
We nemen af en toe deel aan grote bijeenkomsten zoals de Dag van de Ouderen en de Zorgmarkt in De Meerpaal.
En uiteraard geven wij individuele voorlichting aan mensen en organisaties die daar behoefte aan hebben.

Voor meer informatie kunt u bellen met Mariska Ristjouw,
tel. 06-24 46 40 45 of e-mailen naar secretaris@onderdak.nl.