Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

  1. Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Stichting Onder Dak. Voor sommige Activiteiten geldt echter wel een kostenvergoeding. Het feit dat u gebruik maakt van de website van Stichting Onder Dak betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van Stichting Onder Dak.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Stichting Onder Dak berusten bij Stichting Onder Dak. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Stichting Onder Dak is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Stichting Onder Dak, secretaris@onderdak.nl.

  1. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Stichting Onder Dak geeft Stichting Onder Dak geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Stichting Onder Dak. Stichting Onder Dak kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Stichting Onder Dak, de onmogelijkheid de website van Stichting Onder Dak te gebruiken, uit de activiteiten van Stichting Onder Dak of het gebrek aan levering van diensten door Stichting Onder Dak.

  1. Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van Stichting Onder Dak wordt regelmatig bijgewerkt. Stichting Onder Dak behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Stichting Onder Dak te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 15 juni 2020.