Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar

Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar

Contactpersoon: Robert Docter, telefoon 06 – 55 73 78 80 of e-mail docter11@planet.nl.

Iedereen heeft het recht om zich te kunnen verplaatsen binnen en buiten de eigen gemeente.
Onder Dak richt zich vooral op openbare ruimtes in de eigen gemeente. Openbare ruimtes zijn bijvoorbeeld straten, pleinen en openbare gebouwen.

Maar wij vinden dat je ook gebruik moet kunnen maken van openbaar vervoer, horeca, theater en sportvoorzieningen. In veelgebruikte vergaderzalen willen we ringleidingen voor mensen met gehoorproblemen. Op stoepen willen we dat ook blinden en slechtzienden zich veilig kunnen voelen zonder rare obstakels.

Onze BTB-groep signaleert problemen, zoekt naar oplossingen en probeert deze te (laten) verhelpen. Eens per jaar nemen we met een aantal mensen deel aan de landelijke actie Week van de Toegankelijkheid. Wij bepalen dan niet zelf wat het onderwerp is, maar voeren met veel plezier het werk uit. Als u problemen op het gebied van toegankelijkheid signaleert, meld dit dan bij onze contactpersoon.

Wij controleren niet alleen problemen achteraf, wij denken ook mee met bijvoorbeeld gemeente en OFW om al in vroeg stadium eventuele problemen te signaleren. Hierbij speelt onze tekeninglezer een grote rol. Hij kijkt bij nieuwe projecten naar alle factoren die kunnen meespelen bij het bereikbaar zijn, de toegankelijkheid, de bruikbaarheid en tot slot ook de uitgankelijkheid. Want soms kun je wel een gebouw in, maar is het een heel probleem om er weer uit te komen, bijvoorbeeld als de liften uitvallen.

Hoe meer reacties vanuit de bevolking wij krijgen over wat voor knelpunten dan ook, des te beter kan deze werkgroep haar werk doen. Dus: meld alles bij onze contactpersoon en wij gaan erachteraan.