Kinderleszwemmen

Kinderleszwemmen

Contactpersoon: Joke de Bruin, telefoonnummer (0321) 31 79 26 of e-mail kinderzwemmen@onderdak.nl.

Kinderen met lichamelijke of verstandelijke problemen hebben meestal niets aan de lessen in een groot zwembad. Te veel afleiding, te grote groepen, enzovoorts. Wij zijn daarom blij dat we de mogelijkheid kunnen bieden om kinderen in groepjes van maximaal 6 in een prikkelarme omgeving te kunnen laten leszwemmen. Hierdoor hebben al vele kinderen alsnog een zwemdiploma weten te behalen.

De kinderen worden opgegeven bij de contactpersoon.
Als de groepen vol zijn, komen de kinderen op een wachtlijst.
De volgorde van officiële opgave is de volgorde van deelname.
De kosten zijn € 65,- per kwartaal, vooraf te voldoen aan de stichting.
Bij uitzondering kan er per maand betaald worden.
Stichting Onder Dak betaalt rechtstreeks aan de zwemleiding.
Indien de kosten te bezwarend zijn, kan er overlegd worden met het bestuur.

Het bedrag van € 65,- geldt overigens ook voor kinderen die regelmatig naar het logeerhuis gaan.
Hierdoor blijft hun plaats voor hen gereserveerd.