(K)Letskrant

De (K)Letskrant

De (K)Letskrant is het GRATIS kwartaalblad van Stichting Onder Dak voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte, voor onze vrijwilligers en andere belangstellenden. Hierin worden al onze activiteiten beschreven en belangrijke informatie en ontwikkelingen op ons gebied gemeld. In de (K)Letskrant is ook ruimte voor activiteiten van andere organisaties die werken op ons terrein, zodat er een aardig overzicht aan activiteiten ontstaat waaraan kan worden deelgenomen.

Hieronder kunt u de laatste uitgave van de (K)Letskrant downloaden en lezen.
(K)Letskrant (K83) 27e jaargang december 2023

Wilt u de (K)Letskrant gratis thuis per post of liever digitaal ontvangen? Dat kan!

Vult u onderstaand aanvraagformulier s.v.p. volledig in:

    Ik ontvang mijn (K)Letskrant graag:
    Per postPer e-mail