Beleid

Beleid

Stichting Onder Dak Dronten is opgericht in 1994 met als doel:

  • Integratie en participatie van mensen met een beperking in onze maatschappij, de samenleving en de sociale voorzieningen;
  • Belangenbehartiging en onafhankelijk sociaal advies van/voor mensen met een chronische ziekte en/of handicap, zowel lichamelijk, verstandelijk als geestelijk;
  • Bevorderen van samenwerking met verenigingen en stichtingen in het sociaal domein, die zich voor onze doelgroep inzetten en met de Gemeente Dronten;
  • Bevorderen en organiseren van lotgenotencontact en het geven van voorlichting aan de doelgroep, scholen en maatschappelijke organisaties.
  • Bevorderen van veiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en gebouwen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

Stichting Onder Dak maakt deel uit van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Om mensen met een beperking volwaardig mee te kunnen laten doen in de maatschappij moet er nog veel veranderen.
En soms moet hard gestreden worden om bereikte resultaten te kunnen behouden.

De beleidsgroep van Stichting Onder Dak Dronten probeert dit op verschillende manieren.
Ons eigen beleid is uiteraard gericht op het welzijn van onze achterban.
Lees meer …