Bestuur

Het bestuur

Voorzitter
Vacant, e-mail: voorzitter@onderdak.nl

Secretaris
Mariska Ristjouw, tel: 06 – 24 46 40 45, e-mail: secretaris@onderdak.nl

Penningmeester
Theo den Hartog, tel: 06 – 42 74 97 66, e-mail: penningmeester@onderdak.nl

Algemeen bestuurslid
Michèla Langstraat, tel: 06 – 52 15 08 53

Algemeen bestuurslid
Vacant

Wat doet het bestuur?

  • bestaat ook volledig uit vrijwilligers
  • houdt de dagelijkse gang van zaken in de gaten
  • ondersteunt de vrijwilligers binnen de organisatie
  • roept werkgroepen in het leven voor bijzondere gebeurtenissen
  • verzorgt lotgenotencontactavonden en voorlichtingen algemeen
  • is het gezicht naar de buitenwereld
  • regelt de financiën
  • registreert welke behoeftes er vanuit de bevolking worden gemeld en zoekt een oplossing
  • overlegt, indien nodig, met de gemeente
  • heeft een vertegenwoordiger in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
  • neemt deel aan de Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid Dronten
  • onderhoudt contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke organisaties in hetzelfde werkgebied
  • organiseert in samenwerking met andere organisaties en bedrijven activiteiten wanneer daar behoefte aan is