Bestuur

Het bestuur

Voorzitter
Judy Koopman, tel: (0321) 31 49 51, e-mail: voorzitter@onderdak.nl

Secretaris
Mariska van Ruitenbeek – Ristjouw, tel: 06 – 24 46 40 45, e-mail: secretaris@onderdak.nl

Penningmeester
Theo den Hartog, tel: 06 – 42 74 97 66, e-mail: penningmeester@onderdak.nl

Algemeen bestuurslid
Vacant

Algemeen bestuurslid
Vacant

Wat doet het bestuur?

 • bestaat ook volledig uit vrijwilligers
 • houdt de dagelijkse gang van zaken in de gaten
 • ondersteunt de vrijwilligers binnen de organisatie
 • roept werkgroepen in het leven voor bijzondere gebeurtenissen
 • verzorgt lotgenotencontactavonden en voorlichtingen algemeen
 • is het gezicht naar de buitenwereld
 • regelt de financiën
 • registreert welke behoeftes er vanuit de bevolking worden gemeld en zoekt een oplossing
 • overlegt, indien nodig, met de gemeente
 • heeft een vertegenwoordiger in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
 • is lid van de Stichting Dorpsbelangen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant
 • neemt deel aan de Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid Dronten
 • onderhoudt contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke organisaties in hetzelfde werkgebied
 • organiseert in samenwerking met andere organisaties en bedrijven activiteiten wanneer daar behoefte aan is