Home

Welkom bij Stichting Onder Dak

Onder Dak is al sinds 1994 bezig om mensen met een beperking en/of een chronische ziekte te helpen om hun leven in de gemeente Dronten te verbeteren en hun belangen te behartigen.

Wij kijken daarbij kritisch naar de regels van de gemeente:
  • Kan iedereen meedoen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant?
  • Kan iedereen alle voorzieningen krijgen die nodig zijn?
  • Zijn de regels van de gemeente (de verordeningen) bruikbaar voor onze mensen?
  • Is de openbare ruimte, gebouwen, winkels, pinautomaten etc. zonder obstakels, bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig?
En als iets niet in orde is, dan trekken we bij de gemeente aan de bel en proberen er iets aan te doen. Lees meer hierover bij ‘Organisatie’ onder het kopje Sociaal Adviseur. Graag horen wij van u, inwoners van de gemeente Dronten, of er iets niet klopt! Wij zoeken uiteraard zelf ook naar oplossingen voor mogelijke problemen. Naast deze taken organiseren wij ook activiteiten voor de inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Sommige activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor mensen met een beperking / chronische ziekte. Bij alle andere activiteiten maken we zoveel mogelijk een leuke mengeling van mensen met en zonder beperkingen. Dit alles in het kader van de integratie. Suggesties voor nieuwe activiteiten zijn van harte welkom. Heeft u een idee, maak dan gebruik van het contactformulier! Stichting Onder Dak maakt deel uit van Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten.
Logo Stichting Onder Dak Dronten