Beleidsadvies

Beleidsadvies

Contactpersoon: Mariska Ristjouw, tel. 06-24 46 40 45 of e-mail secretaris@onderdak.nl.

De vrijwilligers en mensen die betrokken zijn bij Onder Dak willen dat alle inwoners én bezoekers van onze mooie gemeente Dronten ongehinderd kunnen winkelen, werken en ontspannen. Daarom overleggen wij, indien nodig, met de gemeente, winkeliers, et cetera om dit ook mogelijk te maken en te houden voor mensen met een beperking.

Verder zien wij er nauwgezet op toe dat in Dronten een goed beleid gevoerd wordt op alle gebieden waar mensen met beperkingen mee te maken hebben.

Individuele situaties worden bekeken door onze adviseur, algemenere zaken bespreken wij met beleidsmedewerkers en, indien nodig, met wethouders en mogelijke belanghebbenden.

Voor het meedenken over nieuwe regels (verordeningen en beleidsregels) hebben wij zitting in de Adviesraad Sociaal Domein.

Voor zaken die betrekking hebben op de dorpskernen van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant denken wij namens Stichting Onder Dak actief mee met Dorpsbelangen en in de zgn. Kopgroep, over de veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van (nieuwe) openbare gebouwen, de herinrichting van de openbare ruimte en de vitalisering van onze winkelcentra zoals met de Actieplannen voor winkelcentra Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten.