Van en voor mensen met een beperking

Stichting Onder Dak Dronten biedt ondersteuning aan mensen met allerlei beperkingen. Dit doet de organisatie onder andere door middel van activiteiten, door zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein en via Dorpsbelangen mee te denken over de inrichting, toegankelijkheid en veiligheid van de gemeente Dronten.
Het volledige bericht