Stichting Onder Dak ontraadt afvalstoffenheffing betalen per klepopening

Het Bestuur van Stichting Onder Dak Dronten heeft met stijgende verbazing de discussie in de media gevolgd dat de opbouw van de tarieven voor Afvalstoffenheffing vanaf 2021 mogelijk mede bepaald zullen gaan worden per klepopening van de afvalcontainer en niet per gewicht.

In dit verband hebben wij het College van B&W in de gemeente Dronten per brief geattendeerd op het feit dat mensen met een beperking of chronische ziekte over het algemeen niet in staat zijn om met hun rollator of scootmobiel de gebruikelijke plastic vuilniszak van 60 X 40 cm volledig gevuld naar de afvalcontainer kunnen brengen om deze af te storten. Meestal gebruikt men daarvoor vaker kleine pedaalemmerzakken en dus meer klepopeningen. Bij het betalen per klepopening betekent dit dat niet ‘de vervuiler betaalt’ maar dat de zwaksten onder ons, ouderen en mensen met een beperking in 2021 onevenredig meer afvalstoffenheffing gaan betalen.

Persbericht-Afvalstoffenheffing-Diftar-20201113