Laadprocedure

Accu’s laden

Laadprocedure

  1. Steek de stekker in het stopcontact.
  2. Steek de oplaadplug in de voorziening.
  3. De oplader is nu aan het laden.
  4. Wacht totdat de oplader klaar is met laden. (dit kan maximaal 12 uur duren)
  5. Haal de oplaadplug uit de voorziening. (dit is niet noodzakelijk)
  6. Haal de stekker uit het stopcontact. (dit is niet noodzakelijk)

Let op! Deze procedure kan afwijken van wat er in de gebruiksaanwijzing van uw voorziening staat.

Wanneer laden?

Uw voorziening kan het beste iedere keer, nadat deze langer dan één uur gebruikt is, geladen worden. Als de voorziening korter dan één uur gebruikt is, hoeven de accu’s niet iedere keer direct geladen te worden. In dit geval is één keer laden bij drie keer gebruiken voldoende.

Het gebruik van droge accu’s.

Uw voorziening is uitgerust met droge accu’s en een bijbehorende oplader. Bij dit type accu is het niet toegestaan de accu’s geheel leeg te maken. Hierdoor wordt de levensduur van de accu’s gehalveerd. Let er dus op dat de voorziening na gebruik uit gezet wordt. Het is ook beter voor de accu’s om de oplader niet af te koppelen voordat de oplader aangeeft dat deze klaar is met laden.

Oplaadkosten

Het laden van uw voorziening kost maximaal € 0,14 per keer. Dit komt overeen met ongeveer 1 Kilowatt/uur.