Om medische redenen geen mondkapje?

MondkapjesplichtVanaf 1 december moet iedereen een mondkapje dragen in publieke binnenruimtes. Het College voor de Rechten van de Mens schreef een spoedadvies, aangezien sommige van de tijdelijke maatregelen een inbreuk zijn op bepaalde grondrechten. De maatregel moet daarom noodzakelijk en proportioneel zijn.

Het College twijfelt niet aan de motieven achter de tijdelijke maatregelen om Covid-19 terug te dringen. Wel wordt er geadviseerd meer duidelijkheid en inzicht te geven in de gemaakte afwegingen met betrekking tot nut en noodzaak.
Lees meer …