De Beste Wensen voor 2021 …

Het bestuur van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten wenst u
prettige feestdagen en een goed 2021.

Wij zijn gesloten van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021.