Beleid vervolg

ga terugBeleid vervolg …

Als wij vergaderingen of bijeenkomsten organiseren, proberen wij altijd ruimtes te huren die erop gericht zijn om mensen met een beperking zo veel mogelijk te kunnen laten meedoen. Bij het woordje beperking gaan wij uit van de breedste betekenis van het woord. Het gaat dus niet alleen om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

Invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente is een andere manier om de mogelijkheden van mensen met een beperking uit te breiden. Dit doen wij door zitting te hebben in de Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Dat is de plek waar de plannen van de gemeente worden besproken en waar vooraf wijzigingen worden voorgesteld als de leden van de ASD vinden dat mensen met beperkingen of andere groepen burgers te veel benadeeld worden.

Verder nemen wij deel aan overleg met diverse andere belangengroeperingen om gezamenlijk doelen te bereiken zoals aanpasbaar bouwen, toegankelijke winkelcentra, enzovoorts.

Nu, een flink aantal jaren later, kan men stellen dat onze doelstelling onveranderd en onze stichting nog springlevend is. Een groot aantal vrijwilligers, verdeeld over tien werkgroepen en activiteiten zetten zich vol enthousiasme in voor mensen met een beperking.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven, naar nieuwe vrijwilligers en deelnemers om passende activiteiten te ontplooien en om aan onze doelstelling handen en voeten te geven!

Op deze website kunt u precies zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Juli 2020