PGB (PersoonsGebonden Budget)

Het pgb op de politieke agenda | Zuster Jansen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

ZoekPgbZorg

Het Zorgmatch is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen die hulp zoeken en/of hulp bieden

Naar Keuze, netwerk voor iedereen die het PGB besteedt voor mensen met een verstandelijke handicap

PartiCura regelt van alles in en rond zorg

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB

PGBplein.nl is een digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een Persoonsgebonden Budget

PGB service "Uw Budget"

ZeS (Zelfstandig en Samen) op maat biedt activerende en ondersteunende begeleiding

www.pgb-vg.nl, info over PGB voor kinderen en jongeren met een beperking

Rugzak in MBO

De Thuiszorg Gids

Zorgen zonder zorgen

Het recht op landelijke tegemoetkomingen kan worden berekend via het Nibud