Beleid

Om mensen met een beperking volwaardig mee te kunnen laten doen in de maatschappij moet er nog veel veranderen. En soms moet hard gestreden worden om bereikte resultaten te kunnen behouden. De beleidsgroep van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten probeert dit op verschillende manieren. Ons eigen beleid is uiteraard gericht op het welzijn van onze achterban.

Ons gebouw is dus toegankelijk, bevat zo min mogelijk stoffen die allergische reacties kunnen oproepen, roken is uiteraard verboden, onze activiteiten zijn er altijd op gericht om zoveel mogelijk mensen met een beperking te kunnen laten meedoen, enzovoorts. Bij het woordje beperking gaan wij uit van de breedste betekenis van het woord. Het gaat dus niet alleen om lichamelijke beperkingen, maar ook verstandelijke beperkingen of problemen uit de hoek van de geestelijke gezondheidszorg en combinaties van problemen.

Invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente is een andere manier om de mogelijkheden van mensen met een beperking uit te breiden. Dit doen wij door zitting te hebben in het OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten). Dat is de plek waar de plannen van de gemeente besproken worden en waar vooraf wijzigingen worden voorgesteld als de leden van het OBD vinden, dat mensen met beperkingen of andere groepen burgers te veel benadeeld worden.

Verder nemen wij deel aan overleg met diverse andere belangengroeperingen om gezamenlijk doelen te bereiken zoals aanpasbaar bouwen, toegankelijke winkelcentra, enzovoorts.