Landelijke organisaties

Alles over revalidatie in Nederland

De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten LVA

De Diabetesvereniging Nederland

De Cliniclowns

De ADCA-Vereniging Nederland

Alzheimer Nederland

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Hartekinderen

De LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)

Het Hondje voor en over mensen met een verstandelijke handicap

De Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

Het ME/CVS Documentatiecentrum

Informatie en lotgenotencontact voor mensen met MS, familie en belangstellenden

MS Vereniging Nederland

Nederlandse obesitas vereniging

Natuur zonder drempels

De Werkgroep Pacemakerdragers

Het Fonds Psychische gezondheid

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

De ZorgMediatheek

Nationale Vereniging De Zonnebloem

De zorgboerderij - een formule die werkt!

Het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg

MEE is er voor iedereen met een beperking

Stichting Pandora versterkt de maatschappelijke positie van psychische patiënten

De Nationale Vereniging L.E. Patiënten

De Psoriasis Federatie Nederland

De Reumapatiëntenbond

De Schildklierstichting Nederland

De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

De Vereniging Spierziekten Nederland

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte