Collecte handcap.nl

Nationale collecte Handcap.nl 22 t/m 27 juni

Van maandag 22 tot en met zaterdag 27 juni a.s. collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking. Het geld dat Handicap.nl met deze collecte ophaalt gaat naar het Ango Fonds (Ango = Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) en een deel van de opbrengst gaat naar verenigingen en stichtingen, die de collecte organiseren. In Dronten gaat dat deel naar Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten omdat zij de collecte in Dronten organiseren. Stichting Onder Dak is dè gehandicaptenorganisatie binnen de gemeente Dronten. Mocht u de collectant mislopen en alsnog uw bijdrage willen geven, dan kunt u contact opnemen met Stichting Onder Dak.

Activiteiten Ango Fonds

Ook in 2015 is een collecte nog hard nodig! Juist nu er zoveel bezuinigd wordt in de zorg en eigen bijdragen worden gevraagd, waarbij chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen nvoldoende worden gecompenseerd. Door alle bezuinigingsmaatregelen wordt er steeds meer een beroep gedaan op de hulp van het Ango Fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulp gegeven aan mensen die buiten andere regelingen vallen. Bovendien geeft de Ango sociaaljuridisch en financieel advies (zoals belastingadvies) aan mensen met een beperking. Dit doet de Ango al sinds 1927.

Participatiesamenleving

De Ango wil medemensen met hun beperking of chronische ziekte gewoon mee laten doen met de maatschappij, waarbij ze zelf de regie over hun leven kunnen voeren en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan bijvoorbeeld met een sta-op stoel of een goed matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verwerven. Omdat de Ango ook het sociale aspect belangrijk vindt, kan men bijvoorbeeld ook een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer voor het leggen van contacten via internet of voor een hobby of (vrijwilligers)werk.

Meer informatie over het Ango Fonds kunt u vinden op www.ango/steun of bellen naar 033-4654343 (maandag t/m donderdag). Ook bij Stichting Onder Dak (0321-314951) kan men u meer informatie geven.