Onderdak blikt terug en kijkt vooruit

14 december 2014

Terugblik 2014
Het bestuur van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten bedankt alle vrijwilligers, samenwerkende organisaties en inwoners van Dronten voor hun felicitaties vanwege het twintigjarig bestaan.

Ondanks het feit, dat er geen groot feest is georganiseerd, hebben velen in Dronten dit feit niet zomaar voorbij laten gaan. Want Stichting Onder Dak is in die 20 jaar een gevestigd begrip geworden als het gaat om de belangbehartiging van iedereen met een beperking en de vele activiteiten voor deze doelgroep.

Veranderingen in de zorg
Door de vele veranderingen in de zorg die in 2015 zichtbaar en voelbaar zullen gaan worden, verwacht Stichting Onder Dak veel hulpvragen. Uiteraard blijft de belangenbehartiging van iedereen met een beperking speerpunt van de organisatie. Hierbij wordt zowel met persoonlijke problemen als met problemen, die hele groepen aangaan rekening gehouden.

Activiteiten
Naast de hulpvragen blijft Onder Dak actief om mensen uit de doelgroep samen te brengen middels zeer afwisselende activiteiten. Activiteiten voor mensen vanaf 4 jaar, zorg voor een toegankelijker Dronten, werken aan een toekomst zonder drempels (letterlijk en figuurlijk) of gewoon een luisterend oor: u vindt het bij Onder Dak.

Meer informatie over Stichting Onder Dak kunt u vinden in het kwartaalblad de (K)Letskrant, op de website www.onderdak.nl of op de facebookpagina.

U kunt natuurlijk ook bellen naar Judy Koopman op telefoonnummer 0321-314951

AV aan tafel 28-11-14b