Actieve Vrienden

9 november 2014

Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten is een organisatie voor en door mensen met een beperking. Een belangrijk doel van de stichting is het bevorderen en organiseren van lotgenotencontact. De Actieve Vrienden is een van de werkgroepen van de stichting.

Zij ondernemen diverse activiteiten en proberen elkaar daar waar nodig te ondersteunen.

De Actieve Vrienden komen op vrijdag 28 november weer bijeen om half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a in Dronten. De middag wordt afgesloten met een warme maaltijd. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny via telefoonnummer 0321-312215 of vindt u op www.onderdak.nl