Actieve vrienden

12 oktober 2014

De Actieve Vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 24 oktober bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a te Dronten. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny via telefoonnummer 0321-312215 of vindt u op www.onderdak.nl