Actieve vrienden

14 september 2014

De Actieve Vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 27 september bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten.

Er zullen twee bijenliefhebbers komen die wat gaan vertellen over hun hobby. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Meer informatie vindt u op www.onderdak.nl.