Handicap.nl

14 juli 2014

Handicap.nl dankt alle gulle gevers in Nederland!

In de week van 23 t/m 28 juni hield Handicap.nl haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland. De opbrengst van de collecte in Dronten was: € 3.222,10.

De verdeling over de kernen was als volgt:

Kern Dronten € 2.226,68

Kern Biddinghuizen € 650,89

Kern Swifterbant € 344,53

Handicap.nl verzorgt de fondsenwerving van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Het geld dat Handicap.nl ophaalt met de landelijke collecte gaat o.a. naar het Angofonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar vallen.

Ook wordt sociaal, juridisch, financieel en belastingadvies gegeven aan mensen met een beperking. De Ango heeft hiervoor in het hele land adviseurs. Dit zijn vrijwilligers die door de Ango worden opgeleid. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.ango.nl/in-de-regio.

Deze hulpverlening is hard nodig om de gehandicapte medemensen een volwaardig leven te geven met hun beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan soms met een sta-op stoel of een speciale matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. Ook kan een bijdrage gegeven worden voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk.

Handicap.nl dankt alle gulle gevers en in het bijzonder de 15.000 vrijwilligers die een paar uur van hun tijd hebben gegeven om zich in te zetten voor de belangen van mensen met een handicap. Wij kunnen niet zonder u!

Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten bedankt in het bijzonder alle collectanten, die in onze eigen gemeente Dronten hebben gelopen voor dit prachtige doel. Dankzij u kan het werk ook in Dronten financieel ondersteund worden.