Actieve vrienden

15 juni 2014

De Actieve Vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 27 juni weer bijeen vanaf 15.30 uur in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bea Schultze via telefoonnummer 0321-317752 of via www.onderdak.nl

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bea Schultze via telefoonnummer 0321-317752 of via www.onderdak.nl