Actieve vrienden

17 mei 2014

De Actieve Vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 30 mei weer bijeen vanaf 15.30 uur in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten. Naast de gebruikelijke activiteiten komt Hillie Knottnerus meer vertellen over de 'telefooncirkel'.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bea Schultze via telefoonnummer 0321-317752 of via www.onderdak.nl