Actieve vrienden

18 november 2013

De actieve vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 29 november bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Informatie bij Bea op telefoonnummer 31 77 52