Actieve vrienden

16 oktober 2013

De Actieve Vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 25 oktober bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten.

Naast de gewone activiteiten zoals bijkletsen, eventueel een spelletje en een heerlijke maaltijd is er een extra activiteit. Een van de buurtsportcoaches komt langs om een introductieles seniorengymnastiek te geven. Deze vorm van bewegen is geschikt voor mensen met en zonder mobiliteitsproblemen. Iedereen kan dus meedoen.


Mensen die benieuwd zijn of zij het leuk zullen vinden bij de Actieve Vrienden, zijn van harte welkom voor een kennismakingsbezoekje.
Informatie bij Bea op telefoonnummer 31 77 52 of www.onderdak.nl