Actieve vrienden

19 september 2013

De actieve vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 27 september bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten.

Samen iets drinken, beetje kletsen, spelletje, plannetjes maken voor uitstapjes….niets moet, alles kan.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Informatie bij Bea op telefoonnummer 31 77 52 of www.onderdak.nl