Actieve vrienden

15 juli 2013

De Actieve Vrienden gaan op 26 juli met elkaar een dagje weg naar Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ in Oldebroek

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Informatie bij Bea op telefoonnummer 31 77 52 of www.onderdak.nl