Actieve vrienden

18 maart 2013

De actieve vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 29 maart bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Blijf dus niet alleen thuis zitten, maar kom gezellig iets drinken en eet eventueel tegen kleine vergoeding mee.
Informatie bij Bea op telefoonnummer 31 77 52 of www.onderdak.nl