Actieve vrienden

11 februari 2013

De actieve vrienden van Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten komen op vrijdag 22 februari aanstaande bijeen vanaf half vier in Onder Dak, Lancasterdreef 61a, Dronten.

Iets drinken, beetje kletsen, spelletje doen, samen de avondmaaltijd gebruiken….gewoon gezellig onder de mensen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Informatie bij Bea op telefoonnummer 31 77 52 of www.onderdak.nl