Aanverwant

- LaTouche is een woonvorm in Kampen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

- MEE IJsseloevers biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte

- Regelhulp biedt een overzicht van zorg, uitkeringen en andere voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen

- triAde Flevoland

- Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

- Het Rijnmonds Informatiesysteem Toegankelijke Stad (RITS) biedt BTB-informatie over Rotterdam

- CMO Flevoland

- Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

- ZorgBelang Utrecht

- Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad

- GGD Flevoland