Welkom bij Stichting Onder Dak

Banner Drontenpas1994 -2019: 25 jaar Stichting Onder Dak

Onder Dak is al sinds 1994 bezig om mensen met een beperking en/of een chronische ziekte te helpen om hun leven in de gemeente Dronten te verbeteren.

Wij kijken kritisch naar de regels van de gemeente:

  • Kan iedereen meedoen in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant?
  • Kan iedereen alle voorzieningen krijgen die nodig zijn?
  • Zijn de regels van de gemeente (de verordeningen) bruikbaar voor onze mensen?

En als iets niet in orde is, dan trekken we bij de gemeente aan de bel en proberen er iets aan te doen.
Graag horen wij van u, inwoners van Dronten, of er iets niet klopt.
Wij zoeken zelf uiteraard ook naar problemen en mogelijke oplossingen.
Naast deze belangrijke taken (lees meer hierover bij ‘Organisatie’ onder het kopje Sociaal Adviseur) organiseren wij natuurlijk ook activiteiten voor de inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.
Sommige activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor mensen met een beperking/chronische ziekte.
We proberen wel zoveel mogelijk een leuke mengeling te maken van mensen, die wel en die niet in de doelgroep thuis horen.
Dat is voor alle deelnemers prettiger.

Uw ideeën voor nieuwe activiteiten zijn van harte welkom.

Stichting Onder Dak maakt deel uit van Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten.